Mail @ ......


    

LooXx Beauty Salon

Locatie Strijen 
Mail voor een afspraak of meer info naar:
looxxbeautysalon@outlook.com

LooXx Make up Art


looxxmakeupart@outlook.com

tijdelijk alleen via mail bereikbaar


LooXx Facebook Pagina


Dierproefvrij

LooXx gebruikt uitsluitend producten die DIERPROEF VRIJ zijn

Looxx werkt uitsluitend op afspraak!


Looxx Spelregels


Afspraak maken?!

Een afspraak maken bij LooXx Beauty Salon kan via: 
  • Telefoon 078-8441201
  • B.g.g. Antwoordapparaat duidelijk inspreken met uw naam en telefoonnummer, u wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld. Heeft u binnen een week geen reactie terug mogen ontvangen, neemt u dan a.u.b. nogmaals contact op per telefoon. 
  • Facebookmessenger: www.facebook.com/looxxbeautysalon klikt u op bericht en ontvang snel antwoord terug.
  • Mail: Beauty Salon 
  • Mail: MakeupArt
  • In de beauty salon is na uw behandeling mogelijkheid om een vervolgafspraak te boeken of te verzetten.
  • Aan de deur kunt u helaas geen afspraken  maken of verzetten. 


Afspraak annuleren?!

Tijd is tegenwoordig voor iedereen erg kostbaar.
Verspilling wordt door niemand gewaardeerd.
Daarom ook niet bij LooXx. 
Binnen de openingstijden bij LooXx worden er zoveel mogelijk klanten geholpen aan een afspraak. Soms ontstaat er een wachtlijst. Indien een afspraak last minute niet door kan gaan is het vaak te laat iemand van de wachtlijst nog tijdig te bereiken. Er ontstaat een verloren uur in de salon en in de agenda. 
Daarom deelt LooXx de kosten met de klant bij het niet tijdig annuleren van een afspraak ongeacht de reden. 

Bent u verhinderd? Geen probleem, u kunt tot maximaal 24 uur van te voren kosteloos uw afspraak verzetten of annuleren.
Dit kan op werkdagen,binnen kantoortijden, van 8.30 tot 17.00 uur.
U mag uiteraard ook het antwoordapparaat van LooXx max. 24 uur voorafgaand aan uw afspraak inspreken. 
Een annulering via mail of LooXx Facebook pagina messenger (niet privé) kan uiterlijk tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak ivm reactietijd van de berichten beantwoorden. 

Indien u bij verhindering niet tijdig de door u gemaakte afspraak heeft afgemeld ontvangt u een factuur voor 
50% van de door u gereserveerde behandelkosten.
Ongeacht de reden van uw verhindering!!!
Dit bedrag is niet altijd kostendekkend maar zorgt voor een beter bewustzijn van de gemaakte afspraken. 

Bent u de afspraak vergeten of komt u te laat? 
In de meeste gevallen zal LooXx na 15 minuten contact proberen op te nemen met u. Dit lukt niet altijd. 
U ontvangt een factuur voor 50% van de door u gereserveerder behandelkosten. 
Komt u alsnog (te laat) op uw afspraak dan wordt de volledige geboekte behandeling in rekening gebracht. Bijv een facial van 1,5 uur geboekt, maar 1 uur behandeld: het tarief van 1,5 uur wordt met u afgerekend. Privacy Policy LooXx Klanten 

Als bedrijf is Looxx verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Looxx doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en daarom gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Looxx houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-, en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat Looxx in ieder geval:

- Je persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. (contact, uitnodiging, administratief)
- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- Passende maatregelen genomen hebben zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering waarvoor deze zijn verstrekt.
- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens,  je hier op willen wijzen en deze respecteren.
Indien je na het doornemen van het privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen,  dan kan dit bij via:
looxxbeautysalon@outlook.com

-Looxx bewaard jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt danwel op grond welke van de wet is vereist.
-Looxx beschermd jouw persoonsgegevens d.m.v. digitaal wachtwoord en/of op een externe harde schijf en afgesloten kaartenbak.
-Je hebt recht tot inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou hebben.